Caritas Christi urget nos!

Adopcia srdca – všeobecná


Adopcia srdca – všeobecná – predstavuje podporu projektov v misijných krajinách. Zameriava sa na podporu projektov individuálnych podľa potrieb miestneho obyvateľstva. V rámci tejto adopcie podporujeme projekty ako: kúpa hospodárskeho zvieraťa (koza, krava), oprava alebo výstavba domu, kúpa poľa, zakúpenie vybavenia pre začínajúcich absolventov odborných škôl (šijací stroj, tesárske náradie, kadernícke potreby, kuchárske potreby). Výška podpory je dobrovoľná (správa pre prijímateľa: SRDCE a variabilný symbol: 220022).   


Financovanie projektu
Podpora projektov v rámci všeobecnej Adopcie srdca prebieha v spolupráci s miestnymi partnermi, ktorí na Misijný sekretariát zasielajú návrhy na realizáciu projektov. Návrhy projektov sú následne posúdené podľa kritérií vhodnosti a naliehavosti potreby na strane podporovanej inštitúcie a možnosti podporiť konkrétny projekt na strane Misijného sekretariátu (podľa vyzbieranej sumy).
Všetky podporené rodiny cez projekt Adopcia srdca sa zapájajú do aktivít svojej farnosti. Ide o aktivity vzdelávacieho a formačného charakteru, ale tiež príležitostné práce prospešné pre celú komunitu.