Caritas Christi urget nos!

Vincent Pallotti

Vincent Pallotti – Zakladateľ Spoločnosti katolíckeho apoštolátu 

1795
Sv. Vincet Pallotti sa narodil v Ríme na ulici del Pellegrino 130, 21. apríla v roku 1795, ako tretie dieťa Petra Pavla Pallottiho a Márie Magdalény De Rossi. Ďalšieho dňa bol pokrstený a dostal meno Vincenzo Luigi Francesco.

1818
16. mája 1818 bol vysvätený za diecézneho rímskeho kňaza v Lateránskej bazilike. Na ďaľší deň slúžil prvú sv. omšu v kostole del Gesu vo Frascati.

1835
9.januára 1835 Vincent Pallotti dostal od Boha vnuknutie založiť Združenie Katolíckeho Apoštolátu, v ktorom mali byť zjednotení kňazi a laici. Cieľom Združenia bolo zapojenie čo najväčšieho počtu ľudí do šírenia duchovnej a hmotnej pomoci pre blížnych. V máji zverejnil v Ríme slávny Apel. Tento dokument približuje povahu a cieľ nového Združenia a vyzýva všetkých k tomu, aby sa k nemu pridali.


1836
6. januára novo založená Spoločnosť katolíckeho apoštolátu po prvý krát slávi Ottavario/Oktávu/. Cieľom slávnosti bolo, aby si ľudia uvedomili náhlu potrebu jednoty a viery, ktorá je nevyhnutná pre zväzok vzájomnej lásky.


1838

5. júna Vincent Pallotti otvára Casa di Carita na ulici Borgo Sant Agata – dom pre dievčatá, siroty. Tento dom sa neskôr stal prvým domom Sestier katolíckeho apoštolátu.


1846
14. augusta pápež Gregor XVI. daroval Spoločnosti katolíckeho apoštolátu kostol San Salvatore in Onda.


1850
22. januára o 21.45 zomiera Vincent Pallotti. Jeho mŕtve telo bolo uložené pod hlavný oltár v kostole San Salvatore in Onda.

1950
O sto rokov neskôr, 22. januára 1950, pápež Pius XII. blahorečí Vincenta Pallottiho.


1963
22. januára bol Vincent Pallotti kanonizovaný pápežom Jánom XXIII. Sv. Vincent Pallotti bol vyhlásený za patróna kléru Pápežskej misijnej únie.