Caritas Christi urget nos!

Pallotíni


Kto sme? Spoločnosť katolíckeho apoštolátu je rehoľná spoločnosť kňazov a bratov, ktorí sú známi pod názvom pallotíni, odvodeným od priezviska zakladateľa sv. Vincenta Pallottiho.

Pallotti bol diecézny kňaz, ktorý žil v 19. storočí /1795-1850/, v Ríme. Vynikal svojou veľkou horlivosťou: pracoval s mládežou, sirotami, väzňami, vojakmi. Bol učiteľom na vysokej škole, vyhľadávaným spovedníkom, o čom svedčí i to, že sa u neho spovedali nie len jednoduchí ľudia, ale aj pápež a kardináli.

Dňa 9. januára v roku 1835, počas slúženia sv. omši, dostal Pallotti milosť nadchnutia od Boha, aby založil Združenie Katolíckeho apoštolátu. Združenie malo spojiť všetkých ľudí – kňazov aj laikov, rôzneho stavu, remesla a odboru, ktorí by spoločne zjednotení hlásali Evanjelium. Hlavnou myšlienkou bola idea všeobecného apoštolstva: všetci sme apoštolmi, krst nás k tomu zaväzuje, aby sme tak ako môžeme, hlásali Evanjelium. Je to naše povolanie ako kresťanov, je to radostné povolanie lebo – ako opakoval Pallotti po sv. Pavlovi – Kristova láska nás ženie. Láska Krista nás poháňa a motivuje, nedá pokoj a inšpiruje nás k tomu, aby sme radostne hovorili o Bohu tam, kde žijeme. Robte všetko pomocou modlitby a činu, aby svet mohol poznať a milovať Krista – hovoril Pallotti.