Caritas Christi urget nos!

General Data Protection Regulation

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu

spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou

 “Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike” 

k dispozícii tu.

Zodpovedná osoba – kontakt