Caritas Christi urget nos!

Kontakty

Misijný sekretariát – pallotíni
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu

Sološnická 20
841 04 Bratislava – Karlova Ves

Pevná linka: 02 / 43 19 10 30
Mobil: +421 915 641 387

Email:  adopcia@pallotini.sk


Bankové spojenie pre projekt Adopcia srdca:

IBAN Prima banka: SK38 5600 0000 0071 8418 7034
BIC S.W.I.F.T.: KOMASK2X

IBAN Slovenská sporiteľňa: SK32 0900 0000 0050 2937 4834
BIC S.W.I.F.T.: GIBASKBX